Financieel management

Inzicht in de financiële situatie

Beschik altijd over actueel inzicht in de financiële situatie van uw organisatie, uw projecten en budgetten. Dit kan met het financieel management pakket van Lisaas ERP Software. Met behulp van dit softwarepakket kunt u budgetten en liquiditeitschecks opstellen. Verder heeft u inzicht in uw maand- en jaaromzet, klantomzet en omzet op projecten en artikelen.

Financieel management met Lisaas ERP Software
Financieel management module in Lisaas ERP software

Nacalculatie

Actuele nacalculatie

Kosten per project

Gewerkte uren

Gereden kilometers

Gebruikte materialen

Onderhanden werk

Onderhanden werk

Managementinformatie
Altijd actueel en inzichtelijk
Inzicht financiële status 
Beoordeel bedrijfsresultaten
Onderhanden werk status

inkoop- en verkoopfacturen

(inkoop) Facturen

✓ Aanmaak, controle en fiat 
✓ Digitaal verzenden
✓ Boeken en verwerken
✓ Tijds (en kosten) besparend 
✓ Geautomatiseerd proces

sluitende begroting met financieel management

Sluitende begroting

✓ Maak sluitende begroting
✓ 
Eenvoudig boeken en verwerken 
✓ Schat investeringsrisico’s in
✓ Begroot correct en compleet
✓ Continuïteit en reserves in beeld

Kolommenbalans

Kolommenbalans

✓ Beginbalans
✓ Winst-
en verlies 
✓ Boeking, saldi en journaalpost
✓ Duidelijk en overzichtelijk
✓ Genereer grafieken

Lisaas gebruikers over financieel management...

5/5
" Wat een rust in de organisatie. Als ik dit geweten had was ik al veel eerder met Lisaas ERP software gaan werken. "