Financieel management - Lisaas ERP Software

Financiële regie overzichtelijk en controleerbaar!

Financieel management is uitermate belangrijk voor elke onderneming. Hiermee wordt namelijk de actuele financiële situatie van uw onderneming én uw projecten in beeld gebracht.
Lisaas ERP Software biedt een passende oplossing voor diverse financiële vraagstukken. Alle data wordt gekoppeld in uw eigen Lisaas-omgeving. Hierdoor wordt de financiële regie overzichtelijk en controleerbaar gemaakt en gehouden. Dit is de basis om continue inzicht te hebben in de huidige en toekomstige status op financieel gebied.

Zo zorgt Lisaas onder andere voor een snel en accuraat inzicht in alle kosten per project, per klant, per maand of per jaar.

Financieel management met Lisaas ERP Software

Financieel management

Het ‘financieel management’ is tot in de puntjes uitgewerkt en geïntegreerd in Lisaas ERP Software. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de overheadkosten automatisch te verdelen over de projecten. Dit volgens de verhouding van de gemelde uren ten opzichte van de begrootte uren. Tevens worden deelfacturen direct verwerkt in de onderhandenwerk-positie! Zo heeft u de nodige managementinformatie altijd bij de hand.

Financieel management met Lisaas ERP Software
Eenvoudig en accuraat voorcalculatie en nacalculatie met Lisaas

Nacalculaties

Het gaat om het resultaat! Daarom biedt Lisaas u op ieder moment inzicht in de actuele nacalculatie. Met slechts één druk op de knop! Alle kosten, gewerkte uren, gereden kilometers, inkooporders en gebruikte artikelen worden overzichtelijk weergegeven. Dat biedt inzicht in elk individueel project, op elk gewenst moment. Resultaat: een optimale budgetbewaking! Dus een vroegtijdige constatering van overschrijdingen, het preventief vermijden van ‘overwerk’ en het tijdig aankaarten van meerwerk.

Met Lisaas ERP software genereert u een sluitende begroting.

Sluitende begroting

Het maken van een sluitende begroting is van groot belang voor elke onderneming. Niet alleen om goed te kunnen ondernemen. Maar ook om risico’s van investeringen in te kunnen schatten en om investeringen onderbouwd en verantwoord te kunnen doen. Én om de continuïteit te waarborgen en reserves – uw buffer – voldoende op peil te houden. Lisaas ERP Software biedt u handvatten om een correcte, complete en overzichtelijke begroting te maken.

Verwerk eenvoudig en snel de inkoopfactuur / inkoopfacturen.

(inkoop) Facturen

Het aanmaken, controleren en goedkeuren van verkoopfacturen én deze digitaal verzenden? Dat is een fluitje van een cent met Lisaas. Dat geldt voor de ontvangen inkoopfacturen. Want met 1 druk op de knop is het boeken en verwerken van de inkoop- en verkoopfactuur geregeld. Dit is vooral een geautomatiseerd proces. Maar Lisaas biedt u nog voldoende mogelijkheden om zelf de controle, eventuele correctie en goedkeuring of afkeuring te geven. Het boeken en verwerken van verkoop- en inkoopfacturen is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Altijd en overal actueel en compleet inzicht in onderhanden werk, met financieel management module

Onderhanden werk positie

Het bepalen van de onderhanden werk positie is voor veel ondernemingen een heikel punt. Vooral project-georiënteerde bedrijven hebben belang bij exacte en actuele bepaling van deze onderhanden werk positie. Wilt u ook het bedrijfsresultaat kunnen beoordelen? De huidige onderhanden werk positie is altijd actueel beschikbaar in uw eigen Lisaas omgeving. Deze belangrijke (financial) managementinformatie biedt u inzicht in en kennis van de financiële status van uw organisatie.

Genereer op elk gewenst moment een actuele kolommenbalans

Kolommenbalans

Een kolommenbalans biedt u belangrijke informatie. Daarom dient kolommenbalans dan ook overzichtelijk en up-to-date te zijn. Bijvoorbeeld de beginbalans, de boekingen, saldi, journaalposten en natuurlijk niet te vergeten de winst- en verliesrekening. In uw eigen Lisaas omgeving kunt u deze balans op elk moment genereren. Of gebruiken bij de jaarafsluiting of als leidraad in het gesprek met uw boekhouder of accountant. Met 1 druk op de knop genereert Lisaas uw eigen actuele balans.