Afbeeldingen in uw offerte

Het is nu mogelijk om in Lisaas heel eenvoudig een offerte op te stellen met illustraties in het PDF document. Hieronder vind je een stap voor stap uitleg.

Definieer een artikel met illustratie:

  • Selecteer in het menu Artikelen een artikel, en ga naar de tab Algemeen van dit artikel.
  • Via de knop ‘Bestand kiezen’ kan de gewenste illustratie aan het artikel gekoppeld worden.
  • Via het veld ‘Foto in offerte’ kan vervolgens aangegeven worden om deze illustratie ‘Als thumbnail’ op de offerte te vermelden. Of wanneer je  ‘Onder omschrijving’ kiest zal de illustratie groter weergegeven worden.

Gebruik het artikel in een offerte/calculatie:

Zodra je nu in een calculatie een artikel opneemt zal de illustratie in de PDF worden weergegeven zoals hieronder te zien is in de afbeelding.

Reacties zijn gesloten.