Lisaas ERP software - projectmanagement

Bedrijfsactiviteiten overzichtelijk in Lisaas ERP Software

Al uw bedrijfsprocessen waaronder projectplanning, voorraad, inkoop, planbord, facturatie, boekhouding en urenverantwoording met elkaar verbinden en zo overzichtelijk maken? Dat kan met het projectmanagement van  Lisaas ERP Software! Middels deze ERP Software is alle belangrijke bedrijfsinformatie voor het hele bedrijf inzichtelijk. Dus vragen als ‘Wanneer is die order klaar?’, ‘Is het materiaal al besteld?’, ‘Heeft de klant al betaald?’ behoren vanaf nu tot de verleden tijd. Lisaas ERP Software is overal online beschikbaar en geschikt voor projectgestuurde en service-verlenende organisaties. Het is een ERP systeem waarmee elke organisatie efficiënter, effectiever en kostenbesparend kan werken. Dit tegen een zeer aantrekkelijk maandtarief.

Lisaas ERP Software is compleet en voorziet in vele extra functionaliteiten

Projectmanagement

Projectmanagement is de kern van Lisaas ERP Software. Alle bedrijfsactiviteiten worden in relatie tot de projecten vastgelegd. Projectmanagement helpt u om actuele informatie te krijgen over de statussen van uw projecten. Zo kunt u elk project volgen en waar nodig tijdig bijsturen. Dit kunnen allerlei projecten zijn, van engineering tot productie, levering tot inspectie en verpakken tot verzenden.

Projectmanagement met het planbord
Projectvoortgang. Met projectmanagement van Lisaas ERP Software krijgt u overzicht over en inzicht in de projectvoortgang.

Projectvoortgang

Lisaas maakt de projectvoortgang inzichtelijk en overzichtelijk en brengt uw projecten in kaart. Zo kunt u ervoor zorgen dat alles loopt volgens planning en binnen de gestelde budgetten blijft. Op deze manier is het mogelijk om vroegtijdig problemen op te pakken. Zo wordt overschrijding van het budget of vertraging van het project voorkomen of tot een minimum beperkt.

Budgetcontrole. Met het projectmanagement van Lisaas ERP Software houdt u het budget onder controle.

Budgetcontrole

Voor een optimale budgetcontrole per project, per afdeling maar ook voor uw gehele organisatie heeft u een duidelijk overzicht nodig van alle gemaakte vaste en variabele kosten (in bijvoorbeeld uren, materialen, inkopen, inhuur etc). Door de voortgangscontrole, controle achteraf en de voorcalculatie(s) in volledigheid te bekijken en met elkaar te vergelijken in uw eigen Lisaas omgeving, heeft u een sterke oplossing voor een optimale budgetcontrole. Omdat deze overzichten altijd en overal actueel gegenereerd kunnen worden heeft u altijd up-to-date informatie, kunt u afwijkingen voorspellen en kunt u tijdig bijsturen waar nodig.

Met Lisaas ERP Software heeft u altijd de volledige orderhistorie inzichtelijk en overzichtelijk in beeld

Orderhistorie

Binnen uw eigen Lisaas omgeving kunt u uw complete orderhistorie bekijken. Met een druk op de knop worden alle historische, actuele, lopende en nog niet ingezette verkooporders in beeld gebracht. Op dit totaaloverzicht kunt u nog diverse filters instellen om de selectie te verfijnen, specifieker te maken of te verkleinen, bijvoorbeeld op jaartal, klant, branche, artikel- of projectsoort etc etc. Tevens is het kopiëren van een order een optie, zo spaart u veel tijd uit met het invoeren van specificaties. Dit overzicht van de orderhistorie is een zeer sterk tool om in te zetten bij de sales.

Met Lisaas ERP Software heeft u altijd en overal actueel inzicht in uw orderportefeuille

Orderportefeuille

Veel ondernemingen die gaan groeien zien vooral een groei in orderportefeuille. Daardoor neemt de druk op de productie, de planning, het klantencontact, in- en verkoop en algehele bedrijfsvoering toe. Om deze groei-problematiek het hoofd te kunnen bieden is ‘organiseren’ heel belangrijk. ERP software is hierbij in veel gevallen onontbeerlijk. Ook voor de reeds ‘op sterkte’ zijnde ondernemingen is inzicht en een goede organisatie van de orderportefeuille van groot belang. Lisaas kan hierbij helpen; dat draagt bij aan tijdwinst en ook aan financieel voordeel.

Met Lisaas ERP software genereert u een sluitende begroting.

Monitoring

Projectmonitoring is essentieel voor succesvolle projecten, zodat deze model kunnen staan voor toekomstige opdrachten. Ook de projecten die minder succesvol waren, kunnen worden geëvalueerd. Zo kunnen toekomstige opdrachten op een effectievere en efficiëntere wijze worden aangepakt.

Met Lisaas ERP Software beschikt u altijd en overal over actuele en bruikbare managementinformatie

Managementinformatie

Met projectmanagement via Lisaas ERP Software beschikt u altijd over accurate informatie over uw projecten, belangrijke managementinfo dus. Dit kan zijn over statussen van uw projecten, de aan- en aflevering van materialen en de doorlooptijd van projecten.

kostenbesparing, effectiviteit en efficiency verhogen met procesmanagement van Lisaas ERP Software

Kostenbesparing

Wat zijn uw speerpunten als ondernemer? Volgens ons zijn het voornamelijk kostenbesparingen in combinatie met kwaliteitsverhoging of -waarborging. Verder zijn optimale efficiëntie en effectiviteit van groot belang. Dit krijgt u niet zomaar. Hiervoor heeft u te allen tijde direct inzicht in diverse projecten nodig. Het inzicht in projectmanagement wordt aangeboden door Lisaas ERP Software. Dat bespaart.

controleer en monitor uw leveringen, controle en monitoring van leveringen met Lisaas ERP Software

Leveringen

Om een project optimaal door uw organisatie te laten lopen heeft u een degelijk en gestructureerd voorraadproces nodig. Alle schakels in uw organisatie moeten worden voorzien van correcte en actuele informatie over de (nog te verwachten) leveringen. Bij veel ondernemingen ontbreekt het aan een gestructureerde werkwijze bij leveringen (zowel aan- als afleveren) en mist men het overzicht over en de controle op openstaande of in tijdnood rakende leveringen. Met behulp van Lisaas worden alle leveringen overzichtelijk en altijd up-to-date in kaart gebracht. Dus beperk uitloop van projecten, houd controle over leveringen, constateer tijdig overschrijdingen… met Lisaas.