Proces management - Lisaas ERP Software

Analyseer, ontwerp, rapporteer, voer uit en verbeter

In het bedrijfsleven wordt gesproken over proces management als het gaat om het inrichten, beheren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Hierbij is het belangrijk om een goede samenhang te creëren tussen organisatie en omgeving, procescomponenten en de verschillende disciplines van processen. 

Proces management van Lisaas ERP Software

Proces management

Een term die wordt gebruikt voor managementtaken: Proces management. Dit is ook één van de modules van Lisaas ERP Software. Hieronder kunt u zien wat proces management voor uw organisatie kan betekenen.

Proces management van Lisaas ERP Software
Met Lisaas ERP software genereert u een sluitende begroting.

Procesoptimalisatie

Middels de constante monitoring vormt u een beeld van de diverse processen. Hierdoor constateert u gemakkelijk waar de efficiëntie en doorloop mogelijk stagneert. Én heeft u handvatten om alles in goede banen te leiden of eventueel bij te sturen. Met deze informatie kunt u de processen binnen uw organisatie optimaliseren.

Eenvoudig en accuraat voorcalculatie en nacalculatie met Lisaas

Beperk faalorders

Een structurele aanpak van processen binnen uw bedrijf zorgt voor een beperking, minimalisering of zelfs uitsluiting van faal-orders. En wie wil dat nou niet? Maak met behulp van Lisaas de stap naar het organiseren, structureren en vastleggen van de processen om zo een optimaal resultaat uit uw projecten te halen.

Projectvoortgang. Met projectmanagement van Lisaas ERP Software krijgt u overzicht over en inzicht in de projectvoortgang.

Projectbezetting

Lisaas biedt u de mogelijkheid om al uw aankomende, lopende en afgeronde projecten volledig in kaart te brengen, te organiseren en te redigeren. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van projectgericht werken en de ontwikkeling van bedrijfssoftware. Dit gecombineerd met de nieuwste technologieën en advisering van onze experts maakt Lisaas een beproefd project-controlesysteem. Uw projectbezetting wordt overzichtelijk in beeld gebracht.

Met Lisaas ERP Software beschikt u altijd en overal over actuele en bruikbare managementinformatie

Kwaliteitsverbetering

Uw eigen Lisaas omgeving biedt u uitgebreide en complete mogelijkheden. Ook voor bijvoorbeeld vastlegging van informatie. Hiermee heeft u praktische handvatten voor verbetering en optimalisering. U houdt de kwaliteit op het gewenste niveau of brengt deze naar een hoger niveau. Een dat zonder meerkosten!. Kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering resulteert in betere resultaten, gestructureerder ondernemen en vooral een betere concurrentiepositie.

controleer en monitor uw leveringen, controle en monitoring van leveringen met Lisaas ERP Software

Voorzie afwijkingen

De werkwijze binnen uw eigen Lisaas omgeving biedt u vanuit allerlei invalshoeken inzicht in de doorloop en de status van uw projecten. Met behulp van deze altijd actuele informatie is uw organisatie in staat om vooraf afwijkingen te constateren. Dan kunt u tenminste vroegtijdig actie ondernemen. Dit draagt bij aan professionalisering van uw organisatie en aan minimalisering van ongewenste tegenvallers en problemen achteraf.

Met Lisaas ERP Software heeft u altijd de volledige orderhistorie inzichtelijk en overzichtelijk in beeld

Winstoptimalisatie

Levert de inzet die uw bedrijf maakt ook de winst op die u voor ogen had? Dat hoeft namelijk niet zo te zijn. Met behulp van uw Lisaas omgeving kunt u aan de slag om de winst te optimaliseren. De inzichten (en overzichten) die Lisaas voor u creeërt kunt u gebruiken voor optimale besparingen en maximale efficiencyvoordelen. Zo krijgt u financiële en organisatorische verbeterpunten duidelijk in beeld. Zo werkt ook u naar winstoptimalisatie.

Altijd en overal actueel en compleet inzicht in onderhanden werk, met financieel management module

Altijd up-to-date

Om optimaal en goed onderbouwd te kunnen ondernemen is het van groot belang dat u bedrijfs- en managementinformatie up-to-date is. Door deze altijd actuele informatie kunt u weloverwogen en verantwoordelijke beslissingen nemen die ten goede komen aan uw onderneming. De informatie uit uw eigen Lisaas omgeving maken het ook voor uw (externe) adviseurs gemakkelijker om u van een gefundeerd advies te voorzien.

kostenbesparing, effectiviteit en efficiency verhogen met procesmanagement van Lisaas ERP Software

Hogere efficiency

Wilt u een hogere efficiency binnen uw organisatie? Dan heeft u een structurele aanpak van processen binnen uw bedrijf nodig. Dit zorgt voor een optimale efficiëntie en beperkt faalorders tot een minimum. Verder houdt het de kwaliteit op het gewenste niveau of brengt deze naar een hoger niveau (en dat zonder meerkosten!). In uw eigen Lisaas omgeving vindt u een scala aan leidraden en handvatten om de efficiency binnen uw bedrijf te verhogen.