Projectmanagement

Projectmanagement is de kern van Lisaas ERP software. Een compleet pakket bedrijfssoftware.Het projectmanagement is de kern van Lisaas ERP Software. Alle bedrijfsactiviteiten worden in relatie tot de projecten vastgelegd. Projectmanagement biedt u actuele en accurate informatie over de statussen van uw projecten, zodat u elk project kunt volgen en waar nodig tijdig kunt bijsturen. Van engineering tot productie, van levering tot inspectie, van verpakken tot verzenden.

Kostenbesparingen in combinatie met kwaliteitsverhoging of -waarborging, een optimale efficiëntie en effectiviteit zijn speerpunten van de ondernemers van nu. Om dit te kunnen realiseren heeft u te allen tijde direct inzicht in diverse projecten nodig, dit inzicht wordt geboden door Lisaas ERP Software.

U beschikt altijd over accurate informatie over de statussen van uw projecten, de aan- en aflevering van materialen en heeft u inzicht in de doorloop van projecten.  Zo zorgt u ervoor dat alles loopt volgens planning en binnen de gestelde budgetten blijft. Dit inzicht maakt het vroegtijdig constateren van problemen mogelijk, zodat overschrijding van budget of vertraging van het project voorkomen of tot een minimum kan worden beperkt.

De projectmonitoring vormt een uitermate geschikte bron van (management)informatie over de meest succesvolle projecten die model kunnen staan voor toekomstige opdrachten. Ook de niet zo succesvolle projecten kunnen worden geëvalueerd, zodat toekomstige opdrachten op een effectievere en efficiëntere wijze worden aangepakt.

Lisaas ERP Software biedt:

►   Actuele, accurate en overzichtelijke projectvoortgang

►   Vroegtijdige constatering van afwijkingen

►   Kostenbesparing door optimale efficiëntie en effectiviteit

►   Inzicht in aan- en aflevering van materialen

►   Budgetcontrole op financieel, uren en materialen gebied

►   Managementinformatie over succesvolle en minder succesvolle projecten

►   Vorming van database over historie en daarmee vooruitzichten

►   Overzicht in orderportefeuille, offertes en facturatie

►   Directe koppeling met overzichtelijk en praktisch digitaal planbord

Reacties zijn gesloten.